Открита процедура – 00330-2017-0004 – “Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за нуждите на "В и К" ООД - Враца”

Публикувано на 13.07.2017 г.

Решение за откриване на процедура 795985 - Публикувано на 13.07.2017г. Обявление за откриване на процедура 795990 - Публикувано на 13.07.2017г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 15.07.2017г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 31.08.2017 г. Решение - Публикувано на 19.09.2017г. Протокол 1 - Публикувано на 19.09.2017г. Протокол 2 - Публикувано на 19.09.2017г. Протокол 3 - Публикувано на 19.09.2017г. Протокол 4 - Публикувано на 19.09.2017г. Доклад - Публикувано на 19.09.2017г. Обявление за възложена поръчка 813013 - Публикувано на 06.11.2017г. Договор № 117 - Публикувано на 06.11.2017г. Техническо предложение ОП 1 - Публикувано на 06.11.2017г. Ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 06.11.2017г. Договор № 133 - Публикувано на 06.11.2017г. Техническо предложение ОП 2 - Публикувано на 06.11.2017г. Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 06.11.2017г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 02.11.2020г.В помощ на нашите клиенти: