Пряко договаряне – 00330-2017-0003 – “Доставка на горива за нуждите на "В и К" ООД - Враца”

Публикувано на 01.06.2017 г.

На 22.05.2017 г. е открита процедура Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на горива за нуждите на "В и К" ООД - Враца” Становище на АОП по осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - Публикувано на 22.05.2017 г. Решение за откриване на процедура - Публикувано на 22.05.2017 г. Агенция по обществени поръчки - Публикувано на 22.05.2017 г. Становище на АОП за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП - Публикувано на 01.06.2017 г. Обявление за възложена поръчка_798245 - Публикувано на 28.07.2017 г. Договор № 83 - Публикувано на 28.07.2017 г. Обявление за възложена поръчка_799336 - Публикувано на 04.08.2017 г. Договор 85 - Публикувано на 04.08.2017 г. Договор 86 - Публикувано на 04.08.2017 г. Договор 87 - Публикувано на 04.08.2017 г. Договор 88 - Публикувано на 04.08.2017 г. Договор 89 - Публикувано на 04.08.2017 г. Обявление за изпълнен договор_861117 - Публикувано на 03.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_861146 - Публикувано на 03.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_861150 - Публикувано на 03.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_861156 - Публикувано на 03.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_864894 - Публикувано на 28.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_864901 - Публикувано на 28.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_864913 - Публикувано на 28.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_864925 - Публикувано на 28.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_864927 - Публикувано на 28.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_864929 - Публикувано на 28.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_864953 - Публикувано на 28.08.2018г.В помощ на нашите клиенти: