Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Публикувано на 28.03.2017 г.

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП - Публикувана на 28.03.2017г.В помощ на нашите клиенти: