Събиране на оферти с обява №2/2017 г. “Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на “В и К” ООД, Враца

Публикувано на 28.02.2017 г.

На 28.02.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на “В и К” ООД, Враца” Обява 38 от 28.02.2017 г - Публикувано на 28.02.2017 г. Техническа спецификация ОП 1 - Публикувано на 28.02.2017 г. Техническа спецификация ОП 2 - Публикувано на 28.02.2017 г. Образец оферта ОП 1 - Публикувано на 28.02.2017 г. Образец оферта ОП 2 - Публикувано на 28.02.2017 г. Договор-проект ОП 1 - Публикувано на 28.02.2017 г. Договор-проект ОП 2 - Публикувано на 28.02.2017 г. ЕЕДОП - Публикувано на 28.02.2017 г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 28.02.2017 г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване на срока - Публикувано на 07.03.2017 г. Протокол - Публикувано на 13.04.2017 г. Договор 57 - Публикувано на 22.05.2017г. Ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 22.05.2017г. Техническо предложение ОП 1 - Публикувано на 22.05.2017г. Договор 58 - Публикувано на 22.05.2017г. Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 22.05.2017г. Техническо предложение - ОП 2 - Публикувано на 22.05.2017г.              В помощ на нашите клиенти: