Събиране на оферти с обява №1/2017 г. “Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД, Враца

Публикувано на 17.02.2017 г.

На 17.02.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД, Враца” Обява 36 от 17.02.2017 г. - Публикувано на 17.02.2017 г. Договор проект -  Публикувано на 17.02.2017 г. Техническа спецификация -  Публикувано на 17.02.2017 г. Образец на оферта -  Публикувано на 17.02.2017 г. ЕЕДОП - Публикувано на 17.02.2017 г. Информация за публикувана обява 9061582 - Публикувано на 17.02.2017 г. Агенция по обществени поръчки информация за удължаване на срока - Публикувано на 06.03.2017г. Протокол - Публикувано на 20.03.2017г. Договор - Публикувано на 20.03.2017г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 20.03.2017г.  В помощ на нашите клиенти: