Процедура 00330-2014-0009

Публикувано на 21.08.2014 г.

Информация за преписката Възложител:Водоснбяване и Канализация ООД гр. Враца Процедура:00330-2014-0009 Описание:Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК-мрежа Съдържание: ID 620319 -Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 - Изпратенo на:21.08.2014г, Публикувано на:21.08.2014 г. ID 620323 - Решение -Изпратенo на:21.08.2014г, Публикувано на:21.08.2014 г. Документация за участие - качено на 21.08.2014 21:45 Обявление - качено на 21.08.2014 21:45 Решение - качено на 21.08.2014 21:45 Към Агенция по обществени поръчки Протокол №1_стр. 1 - качен на 19.09.2014г. Протокол №1 стр.2 Съобщение за отваряне на ценово предложение - публикувано  на 26.09.2014г Ценовото предложение ще се отвори по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 01.10.2014г от 14:00 часа  в сградата на ВиК-Враца на ул. "Ал. Стамболийски"№ 2, ет.4 - Заседателна зала. Резултатите от оценяването на офертите по показателите за оценка без цената са следните: Участник: "Пътстройинженеринг"АД гр. Враца Оценка по показател „Техническо изпълнение“ - 30.00 б.е. Оценка по показател „Срок за изпълнение на един обект“ - 10.00 б.е. Protokol_2 - качен на 15.10.2014г Protokol_3 - качен на 15.10.2014г Reshenie - качено на 15.10.2014г Договор № 135_10.11.2014 - Публикувано на 10.11.2014 г. Информация за сключен Договор_633037 - Публикувано на 12.11.2014 г. Върната банкова гаранция за участие_13.11.2014 - Публикувано на 13.11.2014 г. Информация за изпълнен Договор - Публикувано на 24.11.2017г.В помощ на нашите клиенти: