За качеството на водата

Специализираната лаборатория на „В и К“ ООД, Враца – разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал за извършване на непрекъснат контрол на питейната и отпадъчната вода. Извършва се физико-химичен и микробиологичен контрол на всички водоизточници в областта, както и в определените пунктове в населените места. Съвместно с РЗИ, лабораторията на „В и К“ Враца извършва ежемесечен мониторинг на водоизточниците и на питейната вода в областта.

Назад

Comments are closed.