Начини и места за плащане

Как да плащате задълженията си към „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Враца?

 • На касите на Дружеството
 • В клоновете на „Български пощи“ ЕАД
 • На касите на Изипей АД
 • Чрез електронни системи като ePay.bg®, B-Pay®, ePayGSM®
 • Чрез банков превод по сметка на дружеството.

Каси:

гр. ВРАЦА:
Каса “В и К” – Управление
Адрес: ул.”Ал. Стамболийски” № 2
Работно време: 08:00 – 17:00 ч.
Каса „Централна поща“, Адрес: ул. „Лукашов” № 3
Каса „Пощенски клон“, Адрес: ж.к. “Дъбника”
Каса „Пощенска станция“, Адрес: бул. “Втори юни” № 60
Каса „Пощенска станция“, Адрес: ж.к. „Младост“
Каса „Пощенска станция“, м-н „Кауфланд, Адрес: ул. „Оборище“ № 12
гр. Мездра, Каса: Пощенски клон, Адрес: ул. “П. Славейков” №1
гр. Криводол, Каса: Пощенски клон, Адрес: ул. “Комсомолска” №7
гр. Бяла Слатина, Каса: Пощенски клон, Адрес: ул. “Д. Благоев” №98
гр. Козлодуй, Каса: Пощенски клон, Адрес: ул. “Симеон Русков” №1
Каса: Пощенски клон в АЕЦ „Козлодуй“
гр. Мизия, Каса: „В и К“ – район Мизия, ул. “Училищна” № 5
с. Борован, Каса: Пощенски клон, Адрес: ул. “Иван Вазов” №1
с. Хайредин, Каса: Пощенски клон, Адрес: ул. “Г. Димитров” №135

ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ

ePay.bg® B-Pay® ePayGSM® Електронни битови сметки®

 1. Плащане чрез ePay.bg®
  Клиентът влиза с потребителското си име и парола в ePay.bg, избира меню “Търговци”, “Регистрация за периодични плащания”. Появява се списък от търговците, които предлагат периодични плащания. Избира се опцията “Регистрация” срещу търговеца В и К ООД – Враца и се въвежда абонатен номер.
  Регистрираните за плащане на периодични сметки клиенти получават уведомление по e-mail за новите сметки в еPay.bg, когато търговеца обнови информацията за задълженията на своите абонати.
  Плащане на сметка
  Клиентът влиза в ePay.bg с потребителско име и парола, вижда информацията за сметката, която дължи и потвърждава плащането като въведе паролата си от ePay.bg.
  След успешно плащане на екрана се извежда информация за платената сметка, код на БОРИКА за плащането и съобщение: “Сметката е платена”.
  Клиентът винаги потвърждава постъпилите искания за плащане. Никога не се осъществява операция без неговото знание и съгласие!
  Регистрацията за получаване на информация за периодични сметки и тяхното заплащане през ePay.bg e безплатно за клиента по отношение на Оператора.

 2. Плащане на банкомат – B-Pay®
  Услугата „B-Pay” осигурява възможност да се заплащат на банкомат сметки към В и К ООД – Враца. Плащанията могат да се извършват с всички видове национални и международни дебитни и кредитни банкови карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
  За да може да платите вашата сметка към В и К ООД – Враца следва да използвате B-Pay код 50128:
  От менюто на банкомата изберете “Други услуги”, след това изберете “B-Pay”.
  В полето “Код на търговец” въведете B-Pay код 50128
  В полето “Абонатен номер” въведете – абонатен номер към ВиК ООД – Враца
  Потвърдете плащането на сумата.
  Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay:
  https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm

 3. Плащане с SMS – ePayGSM®
  Това е съвместна мобилна услуга с трите оператора (М-Тел, Глобул и Вивател) за плащане към В и К ООД – Враца с потвърждаване на SMS на кратък номер 1901.
  Регистрация в системата на клиент
  Регистрация на Банкомат:
  Регистрацията може да се извърши на всеки един банкомат от системата на Борика, на който е активна услугата B-pay (“Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК).
  За регистрацията на банкомат е необходимо да знаете така наречения “код на търговец”, който за В и К ООД – Враца е 84063.
  Регистрация по Интернет на адрес: https://www.epaygsm.com/?action=reg_bills
  Регистрация по Телефон:
  Обадете се на номер 921 08 88 /без увеличение на телефонната услуга/, за да се свържете с оператор.
  Продиктувайте абонатните номера, които искате да регистрирате.
  Ще получите SMS, който съдържа код за активация на всичките заявени от вас сметки
  Посетете най-близкия до вас банкомат с логото на Борика и следвайте стъпките:
  Поставете карта си в банкомата. От менютата на банкомата изберете:
  “Други услуги” – “B-pay” (“Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК)
  “Код на търговец” – въведете 61111
  “Персонален код”
  общия код за всички сметки, получен от системата чрез SMS.
  Като последна стъпка потвърдете плащането на таксата, като за всяка една регистрирана сметка се заплаща 90 ст.
  Регистрация в Банка:
  При регистрация във вашата банка е необходимо да предоставите информация за битовите сметки, които желаете да плащате.
  Служител на банката ще регистрира в системата предоставените от вас абонатни номера на сметките, данните за картата, с която ще се извършват плащанията и GSM номера, от който ще нареждате плащанията.

 4. Автоматично плащане чрез системата Електронни битови сметки®
  Системата дава възможност за извършване на безкасови плащания на задължения към В и К ООД – Враца чрез банкова карта.
  Системата предоставя възможност за изпращане на уведомление чрез SMS и/или по e-mail за постъпили към клиента задължения от търговци, както и потвърждение за извършени плащания, като допълнителна услуга.
  Регистрация в системата на клиент
  Необходимо е клиентът да се регистрира за ползване на услугата в банката – издател на картата, като посочи абонатните номера, за които желае да се извършват плащания, както и GSM номер и/или e-mail адрес, в случай, че желае да получава известия свързани с регистрираните битови сметки.
  Плащане на сметка
  Системата ежедневно проверява за новопостъпили задължения от търговци, които са регистрирани да получават плащания с банкови карти. При постъпило от търговеца искане за плащане, клиентът получава SMS или e-mail известие (ако е заявил желанието си да ползва тази услуга) и от регистрираната в системата карта на клиента автоматично се превежда сумата за погасяване на задължението по сметката на търговеца, като не се изисква потвърждение от клиента. Системата прави опити за извършване на плащането до последния ден, в който е възможно да се плати дадена сметка към даден търговец.
  Списък на банки включени в Електронни битови сметки:
  Първа инвестиционна банка АД
  Юробанк И Еф Джи България АД
  ПроКредит Банк (България) АД
  ТБ МКБ Юнионбанк АД
  Райфайзенбанк (България) ЕАД
  ДСК АД
  Общинска банка АД
  ТБ Инвестбанк АД
  Търговска банка Д АД
  СиБанк АД
  Емпорики банк – България ЕАД
  Банка Пиреос България АД
  Алианц Банк България АД
  Централна кооперативна банка АД

 5. Плащане с банков превод по сметка на Дружеството
  За плащане с банков превод е необходимо да посочите абонатен номер и дата на фактурата, за която се отнася плащането. Същата, както и сумата за плащане може да проверите по-горе, като въведете коректен абонатен номер.
  ЦКБ АД клон Враца
  IBAN BG33CECB97901013161000
  BIC CECBBGSF

НОВО ! От 01.12.2014г. още две нови банкови сметки, чрез които може да се плаща

ОББ АД
IBAN:BG47UBBS88881000875815
BIC: UBBSBGSF

Първа Инвестиционна банка АД клон Враца
IBAN:BG15FINV91501016354313
BIC: FINVBGSF

 

 

 

Назад

Comments are closed.