Назад

Пряко договаряне – “Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на проекта със съществените изисквания на строежите в България”

Договор № 2

Оферта

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.