Назад

СОО № 3/2020 – „Разработване и внедряване на информационна система за управление на информация свързана с хода на делата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 12.06.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 12.06.2020г.

Методика за оценка – Публикувано на 12.06.2020г.

Договор -проект – Публикувано на 12.06.2020г.

Образци за попълване – Публикувано на 12.06.2020г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти – Публикувано на 22.06.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 14.06.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.