Назад

СОО № 2 – „Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 09.06.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 09.06.2020г.

Договор – проект – Публикувано на 09.06.2020г.

Декларации-Образец – Публикувано на 09.06.2020г.

Образец-на-оферта – Публикувано на 09.06.2020г.

Информация за публикувана обява

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – Публикувано на 19.06.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 26.08.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 26.08.2020г.

Договор и приложения – Публикувано на 19.10.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.