Назад

СОО № 1 – „Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 07.02.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 07.02.2020г.

Образци – Публикувано на 07.02.2020г.

Информация за публикувана в профила на купувача информация_9096246 – Публикувано на 07.02.2020г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – Публикувано  на 17.02.2020г.

Протокол – Публикувано на 28.02.2020г.

Договор № 66 – Публикувано на 16.04.2020г

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 16.04.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.