Назад

Съобщение

Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца

В условията на извънредно положение в страната, призоваваме потребителите на водоснабдителни и канализационни услуги да продължават да заплащат месечните си задължения.

Преустановяването на плащанията ще доведе до задлъжнялост на ВиК дружеството към доставчици и при един по-продължителен период на извънредното положение може да се стигне до невъзможност на ВиК оператора да изпълнява задълженията си в необходимия обем и качество.

This entry was posted in Новини, Спиране на водоподаването. Bookmark the permalink.

Comments are closed.