Назад

Събиране на оферти с обява № 9/2018г. “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”

На 25.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”.

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 25.10.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 25.10.2018г.

Образец оферта – Публикувано на 25.10.2018г.

Договор-проект – Публикувано на 25.10.2018г.

Декларации – Образци – Публикувано на 25.10.2018г.

Информация за публикувана обява_9082385 – Публикувано на 25.10.2018г.

Информация за удължаване на срока – Публикувано на 01.11.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 08.11.2018г.

Договор № 222 – Публикувано на 27.12.2018г.

Техническо и Ценово предложение – Публикувано на 27.12.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.