Назад

Събиране на оферти с обява № 8/2018г. “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”

На 22.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води“.

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 22.10.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 22.10.2018г.

Образец на оферта – Публикувано на 22.10.2018г.

Договор -проект – Публикувано на 22.10.2018г.

Декларации – образец – Публикувано на 22.10.2018г.

Информация за публикувана обява_9082191 – Публикувано на 22.10.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване на срока_9082819 – Публикувано на 06.11.2018г.

Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка – Публикувано на 12.11.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.