Назад

Събиране на оферти с обява № 7/2018г. “Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на „В и К“ООД – Враца”

На 02.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на „В и К“ ООД Враца“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 02.10.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 02.10.2018г.

Договор-проект – Публикувано на 02.10.2018г.

Образец на оферта – Публикувано на 02.10.2018г.

Декларации – Образец – Публикувано на 02.10.2018г.

Информация за публикувана обява_9081431 – Публикувано на 02.10.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Инфо за обява за удълж. на срок_9081708 – Публикувано на 09.10.2018 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 08.11.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 08.11.2018г.

Договор № 223 – Публикувано на 27.12.2018г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 27.12.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.