Назад

Събиране на оферти с обява № 7/2017 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана решетка за ПСОВ Козлодуй“

На 27.10.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана решетка за ПСОВ Козлодуй“.

Обява за събиране на оферти -Публикувано на 27.10.2017г.

Техническа спецификация -Публикувано на 27.10.2017г.

Образец на оферта – Публикувано на 27.10.2017г.

проект за договор – Публикувано на 27.10.2017г.

ЕЕДОП – Публикувано на 27.10.2017г.

Информация за публикувана обява 9069726 – Публикувано на 27.10.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – Публикувано на 10.11.2017г.

Протокол – Публикувано на 22.12.2017г.

Договор № 24 – Публикувано на 02.02.2018г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 02.02.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.