Назад

Събиране на оферти с обява № 6/2018г. “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”

На 07.09.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”.

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 07.09.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 07.09.2018г.

Договор-проект – Публикувано на 07.09.2018г.

Образец оферта ОП 1 – Публикувано на 07.09.2018г.

Образец оферта ОП 2 – Публикувано на 07.09.2018г.

Декларации – Образци – Публикувано на 07.09.2018г.

Информация за публикувана обява_9080532 – Публикувано на 07.09.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване на срока_9080838 – Публикувано на 14.09.2018г.

Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка – Публикувано на 24.10.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.