Назад

Събиране на оферти с обява № 6/2017 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация ООД – Враца“

На 12.10.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация ООД – Враца“.

Обява за събиране на оферти – Публикувана на 12.10.2017г.

Техническа спецификация – Публикувана на 12.10.2017г.

Договор-проект – Публикувана на 12.10.2017г.

Образец на оферта – Публикувана на 12.10.2017г.

ЕЕДОП – Публикувана на 12.10.2017г.

Информация за публикувана обява – Публикувана на 12.10.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка – Публикувано на 16.10.2017г.

 

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.