Назад

Събиране на оферти с обява № 5/2017 г. „Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“

На 21.07.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 21.07.2017 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 21.07.2017 г.

Договор – проект – Публикувано на 21.07.2017 г.

Образец на оферта – Публикувано на 21.07.2017 г.

ЕЕДОП – Публикувано на 21.07.2017 г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 21.07.2017 г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване срока – Публикувано на 28.07.2017 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 04.08.2017 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 15.08.2017 г.

Протокол № 3 –  Публикувано на 15.08.2017 г.

Договор 98 – Публикувано на 21.09.2017г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 21.09.2017г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.