Назад

Събиране на оферти с обява № 5/2019г. „Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 14.11.2019г.

Техническа-спецификация – Публикувано на 14.11.2019г.

Образец-на-оферта – Публикувано на 14.11.2019г.

Договор-проект – Публикувано на 14.11.2019г.

Декларации-Образец – Публикувано на 14.11.2019г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 14.11.2019г.

Агенция по обществените поръчки

Протокол – Публикувано на 13.12.2019г.

Договор № 11 – Публикувано на 21.01.2020г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 21.01.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.