Назад

Събиране на оферти с обява № 4/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 11.07.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 11.07.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 11.07.2018г.

Декларации – Образец – Публикувано на 11.07.2018г.

Договор проект – Публикувано на 11.07.2018г.

Образец на оферта – Публикувано на 11.07.2018г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 11.07.2018г.

Информация за удълж. на срока_9078637 – Публикувано на 18.07.2018 г.

Агенция по обществени поръчки

Протокол № 1 – Публикувано на 31.07.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 31.07.2018г.

Договор № 135 – Публикувано на 13.09.2018г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 13.09.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.