Назад

Събиране на оферти с обява № 4/2017 г. “Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”

На 02.05.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”.

Обява 71 от 19.05.2017 г. – Публикувано на 19.05.2017 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 19.05.2017 г.

Проект на Договор – Публикувано на 19.05.2017 г.

Образец на оферта – Публикувано на 19.05.2017 г.

ЕЕДОП – Публикувано на 19.05.2017 г.

Инфорнация за публикувана обява – Публикувано на 19.05.2017 г.

Агенция по обществени поръчки – Публикувано на 19.05.2017 г.

Информация за удължаване на срока – Публикувано на 29.05.2017 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 07.06.2017 г.

Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка – Публикувано на 27.06.2017г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.