Назад

Събиране на оферти с обява № 4/2019г. “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“

На 14.08.2019г. е публикуна Обява за събиране на оферти с предмет: “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“.

Обява за събиране на оферти – Публикувана на 14.08.2019г.

Техническа спецификация – Публикувана на 14.08.2019г.

Договор-проект – Публикувана на 14.08.2019г.

Образец-на-оферта – Публикувана на 14.08.2019г.

Декларации-Образец – Публикувана на 14.08.2019г.

Информация за публикувана обява – Публикувана на 14.08.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Протокол – Публикувано на 13.09.2019г.

Договор № 132 – Публикувано на 27.09.2019г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 27.09.2019г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.