Назад

Събиране на оферти с обява № 3/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 13.06.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 13.06.2018г.

Образец на оферта – Публикувано на 13.06.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 13.06.2018г.

Договор проект – Публикувано на 13.06.2018г.

Декларации – Образец – Публикувано на 13.06.2018г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 13.06.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка – Публикувано на 10.07.2018г.

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.