Назад

Събиране на оферти с обява № 3/2019г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 08.08.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”.

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 08.08.2019г.

Техническа-спецификация – Публикувано на 08.08.2019г.

Образец-на-оферта – Публикувано на 08.08.2019г.

Декларации-Образец – Публикувано на 08.08.2019г.

Договор – проект – Публикувано на 08.08.2019г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 08.08.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване на срок_9091570 – Публикувано на 19.08.2019 г.

Протокол – Публикувано на 03.09.2019г.

Договор № 131 – Публикувано на 27.09.2019г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 27.09.2019г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.