Назад

Събиране на оферти с обява № 2/2018 г. „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“

На 23.04.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“.

Обява за събиране на оферти -Публикувано на 23.04.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 23.04.2018г.

Договор проект – Публикувано на 23.04.2018г.

Образец-оферта – Публикувано на 23.04.2018г.

espd-request – Публикувано на 23.04.2018г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 23.04.2018г.

Писмено разяснение – Публикувано на 30.04.2018г.

Информация за удължаване на срока – Публикувано на 30.04.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 18.05.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 31.05.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 31.05.2018г.

Договор № 94 – Публикувано на 29.06.2018г.

Техническо и Ценово предложение – Публикувано на 29.06.2018г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.