Назад

Събиране на оферти с обява №2/2017 г. “Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на “В и К” ООД, Враца

На 28.02.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на “В и К” ООД, Враца”

Обява 38 от 28.02.2017 г – Публикувано на 28.02.2017 г.

Техническа спецификация ОП 1 – Публикувано на 28.02.2017 г.

Техническа спецификация ОП 2 – Публикувано на 28.02.2017 г.

Образец оферта ОП 1 – Публикувано на 28.02.2017 г.

Образец оферта ОП 2 – Публикувано на 28.02.2017 г.

Договор-проект ОП 1 – Публикувано на 28.02.2017 г.

Договор-проект ОП 2 – Публикувано на 28.02.2017 г.

ЕЕДОП – Публикувано на 28.02.2017 г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 28.02.2017 г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване на срока – Публикувано на 07.03.2017 г.

Протокол – Публикувано на 13.04.2017 г.

Договор 57 – Публикувано на 22.05.2017г.

Ценово предложение ОП 1 – Публикувано на 22.05.2017г.

Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на 22.05.2017г.

Договор 58 – Публикувано на 22.05.2017г.

Ценово предложение ОП 2 – Публикувано на 22.05.2017г.

Техническо предложение – ОП 2 – Публикувано на 22.05.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.