Назад

Събиране на оферти с обява № 1/2018 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца”

На 29.01.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”.

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 29.01.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 29.01.2018г.

Образец на оферта – Публикувано на 29.01.2018г.

ЕЕДОП – Публикувано на 29.01.2018г.

Договор-проект – Публикувано на 29.01.2018г.

Информация за публикувана обява – Публикувано на 29.01.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Писмено разяснение – Публикувано на 02.02.2018г.

Информация за удължаване на срока – Публикувана на 05.02.2017г.

Протокол № 2 – Публикувано на 20.02.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 15.03.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 15.03.2018г.

Договор № 56 – Публикувано на 04.04.2018г.

Техническо и Ценово предложение – ОП 1 – Публикувано на 04.04.2018г.

Договор № 57 – Публикувано на 04.04.2018г.

Техническо и Ценово предложение – ОП 3 – Публикувано на 04.04.2018г.

Договор № 58 – Публикувано на 04.04.2018г.

Техническо и Ценово предложение – ОП 5 – Публикувано на 04.04.2018г.

Договор № 63 – Публикувано на 19.04.2018г.

Техническо и Ценово предложение – OП 6 – Публикувано на 19.04.2018г.

Договор № 62 – Публикувано на 19.04.2018г.

Техническо и Ценово предложение – OП 2 – Публикувано на 19.04.2018г.

Договор № 69 – Публикувано на 26.04.2018г.

Техническо и Ценово предложение – ОП 4 – Публикувано на 26.04.2018г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.