Назад

Събиране на оферти с обява №1/2017 г. “Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД, Враца

На 17.02.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД, Враца”

Обява 36 от 17.02.2017 г. – Публикувано на 17.02.2017 г.

Договор проект –  Публикувано на 17.02.2017 г.

Техническа спецификация –  Публикувано на 17.02.2017 г.

Образец на оферта –  Публикувано на 17.02.2017 г.

ЕЕДОП – Публикувано на 17.02.2017 г.

Информация за публикувана обява 9061582 – Публикувано на 17.02.2017 г.

Агенция по обществени поръчки

информация за удължаване на срока – Публикувано на 06.03.2017г.

Протокол – Публикувано на 20.03.2017г.

Договор – Публикувано на 20.03.2017г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 20.03.2017г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.