Назад

Събиране на оферти с обява № 1/2019г. „Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали“

На 22.01.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали“.

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 22.01.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 22.01.2018г.

договор-проект – Публикувано на 22.01.2018г.

Образци – Публикувано на 22.01.2018г.

Информация за публикувана обява_9085075 – Публикувано на 22.01.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване срока на обява_9085228 – Публикувано на 29.01.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 15.02.2019г.

Протокол № 2 – Публикувано на 15.02.2019г.

Договор № 58– Публикувано на 22.03.2019г.

Техническо и Ценово предложение – Публикувано на 22.03.2019г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.