Назад

Публино състезание – 00330-2020-0023 – “ Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата“

Агенция по обществените поръчки

Решение_982708 – Публикувано на 11.06.2020г.

Обявление_982712 – Публикувано на 11.06.2020г.

Документация – Публикувано на 11.06.2020г.

Договор – проект – Публикувано на 11.06.2020г.

Образци – Публикувано на 11.06.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 02.12.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 15.01.2021г.

Протокол № 2 – Публикувано на 15.01.2021г.

Решение № 6 – Публикувано на 15.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 17.02.2021г.

Договор с приложения  – Публикувано на 17.02.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.