Назад

Публино състезание – 00330-2020-0020 – „Застрахователни услуги“

Агенция по обществените поръчки

Решение_981945 – Публикувано на 10.06.2020г.

Обявление_981946 – Публикувано на 10.06.2020г.

Документация – Публикувано на 10.06.2020г.

Договор – проект – Публикувано на 10.06.2020г.

Образци – Публикувано на 10.06.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови параметри – Публикувано на 03.11.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 20.11.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 20.11.2020г.

Решение № 217 – Публикувано на 20.11.2020г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 14.01.2021г.

Договор № 160 – Публикувано на 14.01.2021г.

Договор № 163 – Публикувано на 14.01.2021г.

Технически и ценови предложения – Публикувано на 14.01.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.