Назад

Публино състезание – 00330-2020-0010 – “Извънгаранционно обслужване на техника на “В и К” ООД Враца”

Становище – Публикувано на 22.05.2020г.

Решение_978881 – Публикувано на 26.05.2020г.

Обявление_978886 – Публикувано на 26.05.2020г.

Документация – Публикувано на 26.05.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 26.05.2020г.

Образци – Публикувано на 26.05.2020г.

Агенция по обществени поръчки

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.