Назад

Публино състезание – 00330-2020-0010 – „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД Враца“

Становище – Публикувано на 22.05.2020г.

Решение_978881 – Публикувано на 26.05.2020г.

Обявление_978886 – Публикувано на 26.05.2020г.

Документация – Публикувано на 26.05.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 26.05.2020г.

Образци – Публикувано на 26.05.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Протокол № 2 – Публикувано на 22.06.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 03.07.2020г.

Протокол № 1 – Публикувамо на 13.07.2020г.

Протокол № 3 – Публикувамо на 13.07.2020г.

Протокол № 4 – Публикувамо на 13.07.2020г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувамо на 13.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка_990733 – Публикувано на 12.08.2020г.

Договор с приложения – Публикувано на 12.08.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.