Назад

Публично състезание за сключване на Рамково споразумение -00330-2018-0003 – „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводната мрежа на територията на област Враца”

На 02.03.2018 г. е открита процедура Публично състезание за сключване на Рамково споразумение  с предмет: „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводната мрежа на територията на област Враца”.

Решение_833173 – Публикувано на 02.03.2018г.

Обявление_833192 – Публикувано на 02.03.2018г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 02.03.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълна информация – Публикувано на 09.03.2018г.

Документация за обществена поръчка 2 – Публикувано на 09.03.2018г.

Писмено разяснение – Публикувано на 26.03.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 26.04.2018г.

Съобщение за отлагане отварянето на ценови предложения – Публикувано на 02.05.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 16.05.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 16.05.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 16.05.2018г.

Протокол № 4 – Публикувано на 16.05.2018г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 16.05.2018г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 19.06.2018г.

Договор № 90 – Публикувано на 19.06.2018г.

Техническо и Ценово предложение ОП_ 1 № 1 – Публикувано на 19.06.2018г.

Техническо и Ценово предложение ОП_ 1 № 2 – Публикувано на 19.06.2018г.

Техническо и Ценово предложение ОП_ 1 №3 – Публикувано на 19.06.2018г.

Договор № 91 – Публикувано на 19.06.2018г.

Техническо и Ценово предложение ОП 2 № 1 – Публикувано на 19.06.2018г.

Техническо и Ценово предложение ОП 2 №2 – Публикувано на 19.06.2018г.

Техническо и Ценово предложение ОП 2 № 3 – Публикувано на 19.06.2018г.

Покана – Публикувано на 21.06.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 21.06.2018г.

Проект Договор – Публикувано на 21.06.2018г.

Образец Техническо и Ценово Предложение – Публикувано на 21.06.2018г.

Декларациячл._54ал.1_т.7_ЗОП – Публикувано на 21.06.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 16.08.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 16.08.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 16.08.2018г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 16.08.2018г.

Договор_131 – Публикувано на 20.09.2018г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 20.09.2018г.

Обявление за възложена поръчка_876143 – Публикувано на 31.10.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.