Назад

Публично състезание – 00330-2020-0019 – Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от гр. Враца, попадащи в списъка по чл.12, ал.1 т. 1 от ЗОП

Агенция по обществените поръчки

Решение_981365 – Публикувано на 09.06.2020г.

Обявление_981366 – Публикувано на 09.06.2020г.

Документация – Публикувано на 09.06.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 09.06.2020г.

Договор -проект – Публикувано на 09.06.2020г.

Образци – Публикувано на 09.06.2020г.

Единен наръчник на бенефициента – Публикувано на 09.06.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 22.04.2021г.

Покана за удължаване валидност на оферта – Публикувано на 22.04.2021г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 29.04.2021г.

Протокол № 2 – Публикувано на 13.05.2021г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 13.05.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.