Назад

Публично състезание – 00330-2020-0013 – „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“

Решение_980246– Публикувано на 02.06.2020г.

Обявление_980248 – Публикувано на 02.06.2020г.

Документация – Публикувано на 02.06.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 02.06.2020г.

Методика за оценка – Публикувано на 02.06.2020г.

Договор проект – Публикувано на 02.06.2020г.

Мотиви – Публикувано на 02.06.2020г.

образци – Публикувано на 02.06.2020г.

Агенция по обществените поръчки

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.