Назад

Публично състезание – 00330-2020-0012 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_979904 – Публикувано на 01.06.2020г.

Обявление_979906 – Публикувано на 01.06.2020г.

Документация – Публикувано на 01.06.2020г.

Образци – Публикувано на 01.06.2020г.

Агенция по обществените поръчки

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.