Назад

Публично състезание – 00330-2020-0011 – Инженеринг (проектиране,авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца – ПСОВ, по две обособени позиции“

Решение_975053 – Публикувано на 27.05.2020г.

Обявление_979057 – Публикувано на 27.05.2020г.

Документация – Публикувано на 27.05.2020г.

Проект на договор – Публикувано на 27.05.2020г.

Мотиви – Публикувано на 27.05.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 1– Публикувано на 27.05.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 2 – Публикувано на 27.05.2020г.

Агенция по обществените поръчки

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.