Назад

Публично състезание 00330-2020-0009 – „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение_971621 – Публикувано на 08.04.2020г.

Обявление_971623 – Публикувано на 08.04.2020г.

Документация – Публикувано на 08.04.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 08.04.2020г.

Образци – Публикувано на 08.04.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение – Публикувано на 24.04.2020г.

Решение № 79 – Публикувано на 29.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 26.05.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.