Назад

Публично състезание 00330-2020-0008 – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

Решение_970860 – Публикувано на 02.04.2020г.

Обявление_970865 – Публикувано на 02.04.2020г.

Документация – Публикувано на 02.04.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 1 – Публикувано на 02.04.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 2 – Публикувано на 02.04.2020г.

Проект на договор – Публикувано на 02.04.2020г.

Мотиви – Публикувано на 02.04.2020г.

Агенция по обществените поръчки

Съобщение – Публикувано на 24.04.2020г.

Решение № 80 – Публикувано на 29.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка_978930 – Публикувано на 26.05.2020г.

Писмено разяснение № 1 – Публикувано на 12.06.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.