Назад

Публично състезание – 00330-2020-0006 – „Доставка на помпи за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение_964262 – Публикувано на 10.03.2020г.

Обявление_964263 – Публикувано на 10.03.2020г.

Документация – Публикувано на 10.03.2020г.

Образци – Публикувано на 10.03.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 07.05.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 03.07.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 03.07.2020г.

Протокол № 3 – Публикувано на 03.07.2020г.

Протокол № 4 – Публикувано на 03.07.2020г.

Решение за опредеяне на изпълнител – Публикувано на 03.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка_990546 – Публикувано на 11.08.2020г.

Договор № 115 – Публикувано на 11.08.2020г.

Договор № 116 – Публикувано на 11.08.2020г.

Техничвско предложение ОП № 1 – Публикувано на 11.08.2020г.

Техническо предложение ОП № 2 – Публикувано на 11.08.2020г.

Ценово предложение ОП № 1 – Публикувано на 11.08.2020г.

Ценово предложение ОП № 2 – Публикувано на 11.08.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.