Назад

Публично състезание – 00330-2020-0006 – “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_964262 – Публикувано на 10.03.2020г.

Обявление_964263 – Публикувано на 10.03.2020г.

Документация – Публикувано на 10.03.2020г.

Образци – Публикувано на 10.03.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 07.05.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.