Назад

Публично състезание – 00330-2020-0005 – „Доставка на инертни материали-трошен камък 0/63“

Решение_962883 – Публикувано на 02.03.2020г.

Обявление_962890 – Публикувано на 02.03.2020г.

Документация – Публикувано на 02.03.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 02.03.2020г.

Образци – Публикувано на 02.03.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови параметри – Публикувано на 25.03.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 05.05.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 05.05.2020г.

Решение за избор на изпълнител – Публикувано на 05.05.2020г.

Договор № 90 – Публикувано на 02.07.2020г.

Техническо предложение – Публикувано на 02.07.2020г.

Цвново предложение – Публикувано на 02.07.2020г.

Обявление за възложолена поръчка_986406 – Публикувано на 02.07.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.