Назад

Публично състезание 00330-2020-0002 – „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“

Решение_958388 – Публикувано на 05.02.2020г.

Обявление_958397 – Публикувано на 05.02.2020г.

Документация – Публикувано на 05.02.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 05.02.2020г.

Образци – Публикувано на 05.02.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 02.03.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 07.05.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 07.05.2020г.

Протокол № 3 – Публикувано  на 07.05.2020г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 07.05.2020г.

Договор № 85 – Публикувано на 20.06.2020г.

Договор № 86 – Публикувано на 20.06.2020г.

Техническо предложение ОП № 1 – Публикувано на 20.06.2020г.

Техническо предложение ОП № 2 – Публикувано на 20.06.2020г.

Ценово предложение ОП № 1 – Публикувано на 20.06.2020г.

Ценово предложение ОП № 2 – Публикувано на 20.06.2020г.

Обявление за възложена поръчка_985079 – Публикувано на 20.06.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.