Назад

Публично състезание 00330-2020-0002 – “Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на “В и К” ООД – Враца”

Решение_958388 – Публикувано на 05.02.2020г.

Обявление_958397 – Публикувано на 05.02.2020г.

Документация – Публикувано на 05.02.2020г.

Техническа спецификация – Публикувано на 05.02.2020г.

Образци – Публикувано на 05.02.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 02.03.2020г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.