Назад

Публично състезание – 00330-2020-0001 – “Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи“

Решение_956328 – Публикувано на24.01.2020г.

Обявление_956330 – Публикувано на 24.01.2020г.

Документация – Публикувано на 24.01.2020г.

Образец № 2 ЕЕДОП – Публикувано на 24.01.2020г.

Образци – Публикувано на 24.01.2020г.

Агенция по обществени поръчки

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Публикувано на 31.01.2020г.

Документация 2 – Публикувано на 31.01.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 04.05.2020г.

Протокол № 1 -Публикувано на 05.06.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 05.06.2020г.

Протокол № 3 – Публикувано на 05.06.2020г.

Протокол № 4 – Публикувано на 05.06.2020г.

Протокол № 5 – Публикувано на 05.06.2020г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 05.06.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.