Назад

Публично състезание 00330-2019-0011 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Решение_941845 – Публикувано на 29.10.2019г.

Обявление_941846 – Публикувано на 29.10.2019г.

Документация – Публикувано на 29.10.2019г.

Техническа спецификация – Публикувано на 29.10.2019г.

Договор -проект – Публикувано на 29.10.2019г.

Единен наръчник на бенефициента – Публикувано на 29.10.2019г.

Образци – Публикувано на 29.10.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Писмено разяснение – Публикувано на 11.11.2019г.

Разяснение 2 – Публикувано на 18.11.2019г.

Протокол № 2 – Публикувано на 28.02.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.