Назад

Публично състезание 00330-2019-0006 – “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”

На 09.08.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”.

Решение_927227 – Публикувано на 09.08.2019г.

Обявление_927228 – Публикувано на 09.08.2019г.

Документация – Публикувано на 09.08.2019г.

ЕЕДОП – Публикувано на 09.08.2019г.

Агенция по обществените поръчки

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.