Назад

Публично състезание 00330-2019-0005 -„Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“

На 31.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“.

Решение_925496 – Публикувано на 31.07.2019г.

Обявление_925500 – Публикувано на 31.07.2019г.

Документация – Публикувано на 31.07.2019г.

ЕЕДОП – Публикувано на 31.07.2019г.

Агенция по обществени поръчки

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.