Назад

Публично състезание 00330-2019-0005 -„Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“

На 31.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“.

Решение_925496 – Публикувано на 31.07.2019г.

Обявление_925500 – Публикувано на 31.07.2019г.

Документация – Публикувано на 31.07.2019г.

ЕЕДОП – Публикувано на 31.07.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 27.08.2019г.

Протокол № 1 – Публикувано на 04.10.2019г.

Протокол № 2 – Публикувано на 04.10.2019г.

Протокол № 3 – Публикувано на 04.10.2019г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 04.10.2019г.

Обявление за възложена поръчка_945760 – Публикувано на 22.11.2019г.

Договор № 145 – Публикувано на 22.11.2019г.

Техническо предложение ОП № 1 – Публикувано на 22.11.2019г.

Ценово предложение_ОП 1 – Публикувано на 22.11.2019г.

Договор № 144 – Публикувано на 22.11.2019г.

Техническо предложение ОП № 2 – Публикувано на 22.11.2019г.

Ценово предложение_ОП 2 – Публикувано на 22.11.2019г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.