Назад

Публично състезание 00330-2019-0004 „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

На 10.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

Решение_921431 – Публикувано на 10.07.2019г.

Обявление_921432 – Публикувано на 10.07.2019г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 10.07.2019г.

Договор – проект – Публикувано на 10.07.2019г.

Образци – Публикувано на 10.07.2019г.

Агенция по обществените поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 05.08.2019г.

Протокол № 1 – Публикувано на 13.08.2019г.

Протокол № 2 – Публикувано на 13.08.2019г.

Решение за избор на изпълнител – Публикувано на 13.08.2019г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.