Назад

Публично състезание – 00330-2019-0002 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД Враца

На 26.02.2019 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД – Враца”.

Решение_897303 – Публикувано на 26.02.2019г.

Обявление_897307 – Публикувано на 26.02.2019г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 26.02.2019г.

ЕЕДОП – Публикувано на 26.02.2019г.

Писмено разяснение – Публикувано на 19.03.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения– Публикувано на 29.03.2019г.

Протокол № 1 – Публикувано на 08.04.2019г.

Протокол № 2 – Публикувано на 08.04.2019г.

Протокол № 3 – Публикувано на 08.04.2019г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 08.04.2019г.

Обявление за възложена поръчка_908999 – Публикувано на 24.04.2019г.

Договор № 86 – Публикувано на 24.04.2019г.

Техническо предложение – Публикувано на 24.04.2019г.

Ценово предложение – Публикувано на 24.04.2019г.

Обявление за изпълнен договор_978892 – Публикувано на 26.05.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.